ROBOT “NAO” ĐẾN TỪ NHẬT BẢN, MANG HÌNH DÁNG CON NGƯỜI SẼ MANG ĐẾN NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ CHO CÁC BẠN SINH VIÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐÃ TIẾP NHẬN ROBOT CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN TỪ SOFTBANK

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẠM TRUNG PHI, LẠI XUÂN THỜI, CAO THÁI PHONG VÀ TRẦN TRUNG NGUYÊN) ĐÃ XUẤT SẮC ĐẠT GIẢI NHẤT CỤM ĐỂ CÓ MẶT TẠI VÒNG CHUNG KẾT “CUỘC ĐUA SỐ”.

CUỘC THI “VIETNAM IOT HACKATHON 2017” ĐÁNH DẤU NHỮNG HÀNH ĐỘNG HỖ TRỢ VÀ ĐẦU TƯ CỤ THỂ CỦA VIETTEL VỚI CÁC STARTUP TRIỂN VỌNG, TIẾP SỨC CHO NHỮNG TÀI NĂNG TRONG LĨNH VỰC IOT CỦA GIỚI TRI THỨC TRẺ VIỆT NAM, ĐỒNG THỜI THÚC ĐẨY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP, ĐAM MÊ SÁNG TẠO CỦA CÁC BẠN TRẺ YÊU CÔNG NGHỆ.

BLOCKCHAIN LÀ MỘT CÔNG NGHỆ CHO PHÉP TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU MỘT CÁCH AN TOÀN DỰA VÀO HỆ THỐNG MÃ HOÁ VÔ CÙNG PHỨC TẠP, TƯƠNG TỰ CUỐN SỔ CÁI KẾ TOÁN CỦA MỘT CÔNG TY, NƠI MÀ TIỀN MẶT ĐƯỢC GIÁM SÁT CHẶT CHẼ. TẠI B304 HIỆN ĐANG NGHIÊN CỨU THÊM LĨNH VỰC BLOCKCHAIN